Datum: 3.10.2019

10:10 - 10:30
O1
FRANEK Tadeáš
REFRASIL, s.r.o., Třinec, Czech Republic, EU
Změny ve výrobě a spotřebě žárovzdorných materiálů pro výrobu surového železa a oceli v ČR, SR a Polsku
10:30 - 10:50
O2
LANG Karel
P- D Refractories CZ, Velké Opatovice, Czech Republic, EU
Vývoj, výroba, instalace a užití žáromateriálů z pohledu Murphyho zákonů
10:50 - 11:10
O3
VADÁSZ Pavol
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Ústav metalurgie, Košice, Slovakia, EU
Korózia hlinito-kremičitej vymurovky pri spaľovaní drevnej štiepky
11:10 - 11:30
O4
PŘIBYL Michal
Promat s.r.o., Praha, Czech Republic, EU
Vysokoteplotní izolace hutních agregátů v měnících se podmínkách současného průmyslu
11:30 - 11:50
O5
HENEK Milan
Průmyslová keramika, s.r.o. Rájec-Jestřebí, Rájec - Jestřebí, Czech Republic, EU
Zvyšování odolnosti proti změnám teploty u žáromonolitů
11:50 - 12:10
O6
HLADÍK Václav
SEEIF Ceramic, a.s., Rájec-Jestřebí, Czech Republic, EU
Vývoj dvojdílné licí hvězdy v podmínkách SEEIF Ceramic, a.s.
12:10 - 14:00
OBĚD
14:00 - 14:20
O7
ĎURIK Ľuboš
ŽIAROMAT a.s, Podrezová, Slovakia, EU
Vývoj ultranízkocementového spinelového žiarobetónu pre pracovnú výmurovku panvy v železiarňach podbrezová
14:20 - 14:40
O8
ZEMÁNEK David
P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, Czech Republic, EU
Vliv modifikačních přísad na výsledné vlastnosti ostřiva
14:40 - 15:00
O9
KANTOR Česlav
REFRASIL, s.r.o., Třinec, Czech Republic, EU
Konstrukční a materiálová optimalizace pracovní vyzdívky nalévacích pánví v podmínkách TŽ, a. s..
15:00 - 15:20
O10
KELLER Libor
TSI System, s.r.o., Brno, Czech Republic, EU
Nové bezkontaktní teploměry a termokamery Fluke Process Instruments
15:20 - 15:50
COFFEE BREAK
15:50 - 16:10
O11
PRIESOL Ivan
IPC Refractories s.r.o., Košice, Slovakia, EU
Porovnanie vlastností klasických bauxitových žiarobetónov s bauxitovým žiaruvzdorným betónom so sol gel pojivom.
16:10 - 16:30
O12
DYČKA Martin
Best Business, a.s., Brno, Czech Republic, EU
Porovnání měřících metod pro stanovení porozity žárovzdorných výrobků s širokou velikostní distribucí pórů
16:30 - 16:50
O13
KOLEJKA Jaroslav
TA Instrument, Praha, Czech Republic, EU
Přístroje pro termickou a mechanickou analýzu vysokoteplotní keramiky
19:00 - 22:00
SPOLEČENSKÝ VEČER

Datum: 4.10.2019

09:00 - 09:20
O14
KERŠNEROVÁ Lucie
P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, Czech Republic, EU
Vliv použitého koloidního roztoku SiO2 na konzistenci, dobu tuhnutí a parametry po výpalu u bezcementových žárobetonů
09:20 - 09:40
O15
HUBÁČEK Jan
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem, Czech Republic, EU
Koroze při procesu pyrolýzy
09:40 - 10:00
O16
KOSTRZEWSKI Robert
PCO ŻARÓW Sp. z o.o, Stare Bogaczowice, Poland, EU
refractory and insulating products for thermal devices
10:00 - 10:20
O17
KOVÁŘ Pavel
P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, Czech Republic, EU
Inovované žáromateriály pro vyzdívky pecních agregátů spalující biomasu
10:20 - 10:50
COFFEE BREAK
10:50 - 11:10
O18
JANÍKOVÁ Barbora
Refrasil s.r.o., Třinec, Czech Republic, EU
Vývoj vyzdívání mezipánví pro kontinuální lití oceli v Třineckých železárnách
11:10 - 11:30
O19
KOTORA Jaroslav
Technický a zkušební ústav stavební, s.p., Plzeň, Czech Republic, EU
Zkoušení žárovzdorných výrobků a využití zjištěných výsledků
11:30 - 11:50
O20
KLÁROVÁ Miroslava
VSB - TU Ostrava, Ostrava, Czech Republic, EU
Chemicky vázaný žárobeton
11:50 - 12:10
O21
OVČAČÍKOVÁ Hana
VŠB - TU Ostrava, Ostrava, Czech Republic, EU
Alternativní materiál pro slévarenství
12:10 - 12:30
O22
VLČEK Jozef
VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic, EU
Záměnnost plynných paliv pro pece na výpal keramických výrobků
12:30 - 13:30
OBĚD

Zpět